Llenwch y ffurflen isod i greu cyfrif DPP De Ddwyrain Cymru newydd ar-lein Llenwch y ffurflen isod i greu cyfrif DPP De Ddwyrain Cymru newydd ar-lein
Sut fyddwn ni'n defnyddio eich gwybodaeth?
Teitl
Enw cyntaf
Cyfenw
Teitl y Swydd
Awdurdod Lleol
Sefydliad Dewis Awdurdod
Cyfeiriad E-bost

(Gallwch ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost gwaith neu bersonol)
Cadarnhau cyfeiriad e-bost
Sut i gysylltu chi?
Enw defnyddiwr
Passwords must be at least 8 characters long and contain numbers and both upper and lower case letters. A strong password does not contain dictionary words. Passwords should not include phone number, date of birth, car registration or any other personal information that may be in the public domain.