Croeso i DDP Cymru ar-lein

Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg De-ddwyrain Cymru

Mae pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi ffurfio Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (GCA) sydd â’r nod o godi safonau addysg yn Ne-ddwyrain Cymru.

 

Drwy gydweithio fel rhan o wasanaeth integredig i gefnogi a herio ysgolion mewn ffordd effeithiol, gwella gwasanaethau rheng flaen a manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael, gellir sicrhau cynnydd yn gyflym ac yn effeithiol.

 

Bydd y gwasanaeth yn monitro ysgolion mewn ffordd ddwys ac yn eu cefnogi a’u herio. Mae manteision y cynllun yn cynnwys mwy o gefnogaeth i’r ysgolion hynny sydd angen eu herio, defnydd mwy effeithiol o ddata i ganolbwyntio ar ganlyniadau, nodi arfer da mewn gwahanol ysgolion er mwyn gwella canlyniadau, gweinyddu mewn ffordd fwy effeithlon a hwyluso cymunedau dysgu proffesiynol.

 

Newyddion Diweddaraf ar Barhau Datblygiad Proffesiynol

image
Dyd, 21st Chwefror
Cynadleddau rhanbarthol 2018 Sefydliad Arweinyddiaeth Busnes Ysgol

Cynadleddau rhanbarthol 2018 Sefydliad Arweinyddiaeth Busnes Ysgol

 
Cynlluniwyd y digwyddiad hwn yn benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes busnes ysgol a phenaethiaid yng Nghymru a bydd anerchiad gan Kirsty Wi ...
image  mwy
 
Dyd, 1st Chwefror
Cyhoeddi categorïau cymorth cenedlaethol 2017/18

Cyhoeddi categorïau cymorth cenedlaethol 2017/18

 
Categoreiddio Cenedlaethol Prif ddiben y model categoreiddio yw nodi lefel briodol y cymorth ar gyfer pob ysgol yn ôl angen, er mwyn sicrhau, mew ...
image  mwy
 
Dyd, 31st Ionawr
#CwrddHwb 14 Mawrth yn Ysgol Gynradd Brynbuga

#CwrddHwb 14 Mawrth yn Ysgol Gynradd Brynbuga

 
Peidiwch colli hyn! #CwrddHwbHwb 14 Mawrth yn @UskPrimary Mae hyn yn addo i fod yn ddigwyddiad arbennig gyda cyfle i weld dull yr ysgol tuag at gefnog ...
image  mwy
 
Dyd, 13th Tachwedd
Y Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

Y Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru

 
Un o argymhellion adolygiad OECD o ddiwygio addysg Cymru oedd i Lywodraeth Cymru ddathlu llwyddiant ysgolion Cymru, yn arbennig yr ymdrechion ac ymrwy ...
image  mwy
 
Dyd, 23rd Hydref
Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018

 
Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018Cafodd Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018 eu lansio''n llwyddiannus ddydd Gwener 22 Medi yn Ysgol Gynradd ...
image  mwy
 
Chwilio am Ddigwyddiadau