Croeso i DDP Cymru ar-lein

Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg De-ddwyrain Cymru

Mae pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi ffurfio Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (GCA) sydd â’r nod o godi safonau addysg yn Ne-ddwyrain Cymru.

 

Drwy gydweithio fel rhan o wasanaeth integredig i gefnogi a herio ysgolion mewn ffordd effeithiol, gwella gwasanaethau rheng flaen a manteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael, gellir sicrhau cynnydd yn gyflym ac yn effeithiol.

 

Bydd y gwasanaeth yn monitro ysgolion mewn ffordd ddwys ac yn eu cefnogi a’u herio. Mae manteision y cynllun yn cynnwys mwy o gefnogaeth i’r ysgolion hynny sydd angen eu herio, defnydd mwy effeithiol o ddata i ganolbwyntio ar ganlyniadau, nodi arfer da mewn gwahanol ysgolion er mwyn gwella canlyniadau, gweinyddu mewn ffordd fwy effeithlon a hwyluso cymunedau dysgu proffesiynol.

 

Newyddion Diweddaraf ar Barhau Datblygiad Proffesiynol

image
Dyd, 1st Mehefin
Newidiadau i'r Cwricwlwm 2017 - Goblygiadau i Ddysgwyr

Newidiadau i'r Cwricwlwm 2017 - Goblygiadau i Ddysgwyr

 
Mae Cyfarwyddwyr Addysg a Rheolwyr Gyfarwyddwyr Consortia wedi bod yn gweithio''n agos i gefnogi taith ddiwygio Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys ...
image  mwy
 
Dyd, 22nd Mai
Adrodd ar Berfformiad Ysgolion 2017/18 - Gofynion pennu targedau

Adrodd ar Berfformiad Ysgolion 2017/18 - Gofynion pennu targedau

 
Annwyl Gyfaill Adrodd ar Berfformiad Ysgolion 2017/18 - Gofynion pennu targedau a Mesurau Perfformiad Cyfnod Allweddol 4 Gallwch weld crynodeb isod o' ...
image  mwy
 
Dyd, 11th Mai
Sioeau Teithiol yr Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Sioeau Teithiol yr Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

 
Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd y Cabinet ei gweledigaeth ar gyfer Academi Cenedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol ym mis Tachwedd 2016. Mae Bwrdd Cysgodol, d ...
image  mwy
 
Dyd, 5th Ebrill
Ymateb y GCA i arolwg addysgu Cymru

Ymateb y GCA i arolwg addysgu Cymru

 
Mae’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA/EAS) wedi ymateb heddiw i ganfyddiadau arolwg am ddyfodol addysgu yng Nghymru.Roedd Arolwg Cenedlaethol Gw ...
image  mwy
 
Dyd, 31st Ionawr
Rhanbarth y De-Ddwyrain yn ymateb yn gadarnhaol i gyhoeddiad categorïau cymorth cenedlaethol

Rhanbarth y De-Ddwyrain yn ymateb yn gadarnhaol i gyhoeddiad categorïau cymorth cenedlaethol

 
Mae''r system Categoreiddio yn cymharu perfformiad ysgolion gydag ysgolion tebyg, yn rhoi cymorth arbennig i ysgolion yn dibynnu ar eu gallu i wella, ...
image  mwy
 
Chwilio am Ddigwyddiadau